ĆWICZENIA PO PORODZIEBrzuch po porodzie i inne zmiany TEMATY INTYMNEA MOŻE INACZEJZDANIEM EKSPERTÓWCZĘSTE PYTANIAO PROGRAMIE W MEDIACH

TERAPEUCI PROGRAMU W POLSCE

Fizjoterapeuci, którzy skończyli szkolenie prowadzone przez Michała Koszlę w Poznaniu i wyrazili chęć pracy według standardów Programu Atrakcyjna MamaTM działają w miastach i ich okolicach zaznaczonych na mapce.