ĆWICZENIA PO PORODZIEBrzuch po porodzie i inne zmiany TEMATY INTYMNEA MOŻE INACZEJZDANIEM EKSPERTÓWCZĘSTE PYTANIAO PROGRAMIE W MEDIACH

AUTOR PROGRAMU MGR MICHAŁ KOSZLA - POZNAŃ

KONTAKT: michal.koszla@atrakcyjnamama.pl TELEFON: 662 20 30 32

SZKOLENIA, współpraca: marketing@atrakcyjnamama.pl

 

Michał Koszla 

Doktorant Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Pracę magisterską na temat fizjoterapii w połogu obronił w roku 2001.

Od tego czasu zajmuje się fizjoterapią w uroginekologii oraz w położnictwie.

Jest członkiem International Continence Society (Międzynarodowe Stowarzyszenie d/s Trzymania Moczu).

Od 2001 roku prowadzi fizjotepię dna miednicy w Poznaniu, a od kilku lat także w Koninie.

W 2001 roku opracował program usprawniania w połogu - Atrakcyjna Mama TM

Od 2004 roku współtworzy poznańską szkołę rodzenia "Dobry Początek".

Zajmuje się również terapią bólu w ciąży oraz po porodzie.

Na stronie FizjoterapiaKobiet.pl zamieścił obszary swojej pracy fizjoterapeutycznej

Od 2010 roku prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów z zakresu usprawniania i profilaktyki w połogu oraz od 2013 roku z fizjoterapii dna miednicy.

Był prelegentem między innymi na XV ogólnopolskiej konferencji Fundacji Rodzić po Ludzku oraz na 2 ogólnopolskich konferencjach dla położnych "W służbie bociana". Ostatnio - III Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Promocja zdrowia reprodukcyjnego" współorganizowana przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Przez kilka lat - konsultant Stowarzyszenia UroConti.

Jego artykuły były publikowane w Urologii Polskiej oraz w Kwartalniku NTM. Pisze też artykuły - poradniki umieszczane na wielu portalach.

Prywatnie jest mężem i ojcem 4 synów i córki.