ĆWICZENIA PO PORODZIEBrzuch po porodzie i inne zmiany TEMATY INTYMNEA MOŻE INACZEJZDANIEM EKSPERTÓWCZĘSTE PYTANIAO PROGRAMIE W MEDIACH

Bolesławiec

Barbara Wasilewicz-Uziembło

Centrum Specjalistyczne Biomed

ul.Komuny Paryskiej 14

59-700 Bolesławiec